Budsjettforlik endrer spillereglene i elbilens retning.