Reduserer utslippene særlig innen veitrafikk og oppvarming.