Landbruks- og Matdepartementet tildelte 1,6 millioner kroner til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk i 2017. Landbruks- og matdepartementet kunngjorde da at tildelingen […]