Spørsmålet er om de har støtte for en så gammelmodig og ensidig argumentasjon.