Reindrift har lenge vært en viktig del av norsk kultur og samfunn, men denne tradisjonelle næringen har også fått mye kritikk for sin negative innvirkning på ulvebestanden og andre rovdyr.

Det er få steder i Norge hvor det finnes tamreindrift, og det samtidig ikke er konflikt og det ikke blir skutt ulv og andre rovdyr i møte med næringa.

En av de største utfordringene er at reindrift ofte fører til at ulvene blir fordrevet fra sine naturlige leveområder og tvunget til å søke tilflukt i områder der de kommer i konflikt med mennesker. Dette kan føre til at ulvene blir skutt eller fanget, noe som kan ha alvorlige konsekvenser for bestanden.

En av de vanligste reaksjonene er å skyte ulv som kommer i nærheten av ulv, men i enkelte tilfeller blir det vurdert om man kan flytte dyrene. Dette ble av miljømyndighetene i fjor beregnet til å bli for kostbart. Som for eksempel å flytte en genetisk viktig ulv til et område med mye innavl hos ulv.

Reindrift kan også påvirke andre rovdyr på samme måte. Disse dyrene kan bli fordrevet fra sine områder og havne i konflikt med mennesker, noe som igjen kan føre til negative konsekvenser for bestanden.

Det er viktig å huske at ulvebestanden og andre rovdyr har en viktig rolle å spille i økosystemet, og at det er viktig å finne en balanse mellom reindrift og rovdyrbevaring. Det er også viktig at det tas hensyn til ulvebestanden og andre rovdyr når det gjelder reindrift, slik at begge kan sameksistere på en bærekraftig måte.