Klima- og miljødepartementet sender flere forslag til endringer i regelverket om rovvilt på høring. Høringen er startet på bakgrunn av […]

KILDEKlima- og mijødirektoratet