Organisasjonen NOAH mener at det tyder på et alvorlig problem når et svensk mediekonsern har sagt opp kontrakten med den norske tegneserien Nemi på dagen.

Nimi har tegnet en stripe med ulv og lagt til informasjon om at ulven er truet. Det var det som skulle til for at tegneserien ble tatt av lufta.

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – mener avgjørelsen er et alvorlig angrep på ytringsrommet og på engasjement for naturmangfold.

I en pressemelding melder organisasjonen at mediekonsernet NTM tok Nemi-serien bort fra alle sine flater, med begrunnelse at en stripe med informasjon om ulv var «politisk» og at tegneserier ikke skal ha politisk budskap fordi man ikke har «motsvar» i tegneseriespalten.

Organisasjonen opplyse at mediekonsernet senere har kommet med andre begrunnelser, som at det ikke var lest korrektur på akkurat den aktuelle stripa. Det er også argumentert med at man fra tid til anen bytter striper.

NOAH-leder Siri Martinsen reagerer sterkt på mediehusets opptreden:

– Dette har ingenting å gjøre med at de «bytter ut serier», eller at en konkret stripe ikke hadde nok «knorr», som de kaller det. Begrunnelsen de selv publiserte da de tok serien vekk, var at det var et «politisk budskap» i stripen, og at dette var om bevaring av ulv. De fortsetter å opptre kritikkverdig ved å lyve om og bortforklare den egentlige grunnen til sensuren. Og den egentlige grunnen er rett og slett hårreisende; mediehuset med slagord «Det fria ordet är grunden för vår verksamhet» nedlegger her forbud mot at kunstnere som bidrar til publikasjonene deres har «politiske» budskap generelt, og bryr seg om naturmangfold og ulv spesielt. Det er brudd på ytringsfriheten, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH.

NOAH kjøper heller ikke påstanden om at det må være rom for motsvar i selve tegneserien:

– Det er en absurd påstand at det skal være tilsvarsmulighet i en tegneserie – eller i en kommentar for den del. Aviser er fulle av kommentarer, intervjuer og kunstneriske innslag som naturligvis alle kommuniserer politiske standpunkter eller fakta på en eller annen måte. Har man kommentarer til det, så er leserinnleggsidene stedet man blir henvist til for tilsvar. Kanskje avisen mener at motstandere mot ulv har en spesiell tilsvarsrett som gjør at man aldri kan uttale et faktum om ulv eller ønske om bevaring av ulv, uten at de samtidig kommer til orde med et negativt syn på ulv? Det er fullstendig latterlig å sensurere en tegneserie for å opplyse om at ulven er truet. Det er som å ikke akseptere at en tegneserietegner bruker uttrykket «nå er det klimakrise» i en stripe. Det finnes ingen unnskyldning for måten NTM oppfører seg på, sier Martinsen.

NOAH mener hendelsen er et tegn på en alvorlig samfunnsutvikling, ifølge den samme pressemeldingen:

– Vi har over de senere årene sett i norsk medielandskap at negative holdninger til og demonisering av ville dyr, og ulv i særdeleshet, har blitt vanlig. Politikere kan uttale at de ønsker ulven utryddet uten å få kritiske spørsmål fra media. Samtidig får politikere som er for naturmangfold kritiske spørsmål om ikke man bør skyte flere ulver. Lokalbefolkning som er mot ulv får mye større medierom enn de som er for ulv – selv om de førstnevnte er i mindretall. Det er skapt en skjev medievirkelighet hvor det nærmest fremstilles som «kontroversielt» å være for vern av truede dyr. Det er noe av samme tendens i Sverige, og Nemi-saken er et grelt eksempel på hvordan redaksjonen tydeligvis har gitt etter for press fra jaktinteresser og sensurert en kunstners frie rett til å formidle naturkunnskap. Det de gjør er å si at uttaler du deg positivt om ulv, eller sier at ulven er truet – som den jo er – så risikerer du represalier. Det er uholdbart og et alvorlig samfunnsproblem, uttaler Martinsen.

NOAH viser til tegnereserieskaperen at Lise Myhre har publisert en uttalelse til hendelsen: «En av tegneserien Nemis største styrker er nettopp at den ikke bare byr på tannløs underholdning, men også tar opp temaer jeg synes er viktige. Jeg har aldri opplevd å bli sensurert før, og i 25 år har Nemi hatt utallige meningsytringer. At en svensk redaksjon nå først velger å trykke en stripe med to faktasetninger om ulv, og nå angrer, får stå for deres regning. Jeg fortsetter å lage Nemi som før, og fortsetter å mene at biologisk mangfold er viktig.»