Denne næringa skaper enorme hull som aldri forsvinner.