Utvikler biologisk nedbrytbare materialer til oppdrettsnæringen.