Axel Thorenfeldt har utgikk en ny bok på Gyldendal om kystfuglenes liv.

Axel Thorenfeldt forteller levende om kystfuglenes liv, om migrasjon, hekking, jakten på mat, utbredelse, kjennetegn og fuglenes kobling til vår kystkultur, samtidig som han fletter inn sine egne erfaringer som fugletitter og illustratør.

Kystfugler inviterer leseren inn i fuglenes fascinerende verden. Boka tar for seg mer enn 70 arter med utbredelse i Norge og Norden. Kystfuglene beskrives ut ifra sitt utseende, sitt levesett og sine særegenheter. Boken inneholder presise beskrivelser av fugleartenes karakteristika, av habitater og levesett og utbredelskart for Norden.

Axel Thorenfeldt er biolog fra Universitetet i Lund og selvlært fugleillustratør og kunstner, som begynte å tegne fugler som barn. Han vokste opp på Hvaler i Østfold, en øygruppe med unik natur og fugleliv.

Boken er et praktverk med illustrasjoner med kunstnerisk snert – og nydelig tekst fylt av faglig tyngde og personlige opplevelser.

Du kan titte litt i boken i utdraget her: https://issuu.com/gyldendalnorskforlag/docs/kystfugler

Boka kan bestilles her på fauna.no