Nok en besetning med fjærfe i Rogaland må avlives etter mistanke om newcastles syke.

For å hindre videre smittespredning av den alvorlige fuglesykdommen Newcastlesyke, avlives nok en fjørfebesetning. Besetningen har rundt 14.000 dyr og ligger i Time kommune.

Newcastlesyke er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt≈.

Slaktekyllingbesetningen med rundt 14.000 dyr som nå blir avlivet ligger på Kverneland i Time Kommune, og 9,8 km fra gården der newcastlesyke ble påvist.

Vil hindre spredning

Svarene på prøvene tatt i slaktekyllingbesetningen gir ikke et entydig svar, men kan heller ikke utelukke at det er newcastlesyke.

– Vi må derfor behandle dette som en mistanke på newcastlesyke. I situasjonen vi står i nå, vil det ikke være forsvarlig å ikke avlive, det er for mye som står på spill, sier regiondirektør i Mattilsynet Lise Petterson i en pressemelding.

Mattilsynet tar nye prøver i besetningen i dag, som sendes til analyse hos Veterinærinstituttet for å få endelig svar.

Utbrudd i flere land 

I Norge har det bare vært ett utbrudd av newcastlesyke på fjørfe tidligere. Det var i en flokk konsumegghøner på Finnøy i 1996. Newcastlesyke ble påvist på ville duer i Oslo i august. 

På verdsbasis har newcastlesyke vært den mest tapsbringende alvorlige smittsomme sjukdommen i fjørfeproduksjonen i lang tid.