Statistikk om jakt i Norge viser for første gang nedgang i antall felte villsvin siden jaktåret 2014/2015, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Nedgangen er spesielt markant i Innlandet, mens antall observerte villsvin i Akershus og Østfold forblir stabilt. Villsvinet, definert som en fremmed art i norsk forvaltning, er mest utbredt langs svenskegrensa, med Halden og Aremark som ledende kommuner i antall felte villsvin.

– I jaktåret 2021/2022 ble åtte av ti felte villsvin skutt i disse to kommunene, sier forsker John Odden i NINA.

Overvåker villsvin

NINA, som overvåker villsvin i Norge gjennom SCANDCAM-nettverket av kamerafeller og innrapporterte opplysninger, forteller at villsvinet er kontroversielt på grunn av trafikkulykker, skader på jord- og skogbruk, samt potensiell smitterisiko av ulike parasitter og sykdommer. Særlig har afrikansk svinepest hos tamgris i Europa rettet oppmerksomhet mot villsvinets rolle som smittereservoar.

Felling meldes digitalt

Fra og med januar i år har jegere mulighet til å rapportere data om felte villsvin via Hjorteviltregisteret. Dette er et steg i retning av bedre forståelse for bestandsutviklingen, som vil bidra til mer informerte forvaltningstiltak i fremtiden.

– Sammen med bilder fra kamerafellene vil opplysninger om felte dyr gi oss gode data på bestandsutviklingen hos villsvin framover. Det er viktig å sikre lange tidsserier med data for bedre å kunne vurdere utviklingen over tid, sier Odden.