Lokale jegere kan være nøkkelen til effektiv viltforvaltning, ifølge Mattilsynet, men statlig jakt kan bli nødvendig for å utrydde de siste dyrene i bestanden.