Norsk næringsliv etterspør strengere krav fra myndighetene for å nå grønn omstilling, innovasjon og utvikling av nye løsninger til tross […]