Næringsinteresser styrer rovviltnemdene når flertallet foreslår å skyte halvparten av Norges ulver før de rettslige forholdene er avklart. Det mener […]