Miljødirektoratet innrømmer at de gjennom sin forvaltning har overbeskattet bestanden av bjørn i Norge.

Det er i en pressemelding fra direktoratet viser til at Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull fra bjørn hver år i Norge.

– Beregninger gjort av Rovdata viser at det i 2021 trolig ble født 8,1 kull her til lands, heter det i en pressemelding godkjent av direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Totalt åtte bjørner er felt til nå i år i Norge, fire ved skadefelling og fire ved påberopt nødverge, heter det.

Mål om 13 kull

Ifølge pressemeldingen har Stortinget fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge, fordelt på rovviltregionene Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark. Innsamling av skit og hårprøver i rovviltregionene påviste i fjor totalt 160 bjørner, og beregninger gjort av Rovdata viser at det i 2021 trolig ble født 8,1 kull her til lands.

Av disse fire regionene er det kun Hedmark som er over bestandsmålet (3,6 av 3), mens bestandene i de resterende regioner ligger relativt langt under sitt mål; Trøndelag (1,6 av 3 ungekull) Nordland (0 av 1 kull) og i Troms og Finnmark (2,9 av 6 kull).

Tillater nye fellinger

På tross av dette tillater Miljødirektoratet at det kan felles til sammen syv bjørner på lisensfelling i deler av Innlandetm men åpner ikke for felling i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål.

– Miljødirektoratet har besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i rovviltregionene 6 (Midt-Norge), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark), hvor bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. I regioner hvor bestanden ligger over bestandsmålet, er det de regionale rovviltnemndene som setter kvoten. Etter vedtak i region 3 Oppland og region 5 Hedmark kan det felles til sammen syv bjørner i nærmere avgrensede områder i Innlandet på lisensfelling.

– Lisensfelling er et tiltak for å regulere bestanden. Bestanden av bjørn i region 6, 7 og 8 ligger fortsatt langt under Stortingets bestandsmål og etter en totalvurdering finner vi ikke grunnlag for å åpne for lisensfelling av bjørn i disse regionene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Lisensfellingsperioden for bjørn varer fra 21. august til 15. oktober. Lisensfellingen er en ordning hvor ansvarlig myndighet fastsetter kvotene og jegere må registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.