Forsvaret uttrykker bekymring for vindkraftutbygging på Moifjellet.