På tross av at myndighetene mener at det ikke er for høye reintall i tamreindrifta, opplever næringa en alvorlig beitekrise […]