Høye nivåer av blant annet bly, antimon, sink og kobber.