Januar 2021 var den mildeste for Svalbard på 90 år.

Gjennomsnittstemperaturer har steget med nær 14 grader siden 1960-tallet. Klimaforskere mener at dette er et resultat av menneskeskapte klimaendringer, og at det vil bli enda mildere i fremtiden, melder NRK.

Klimaendringene skjer raskest på Svalbard, og forskere må derfor forvente at temperaturene vil stige ytterligere. Selv om det var mildere på Svalbard på 1930-tallet, så beviser dette ikke at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Siiri Wickström, som forskar på klimatilpasning ved Universitetssenteret på Svalbard, bekrefter at de ser tydelige tegn på klimaendringer i forskingen deres, og at den underliggende trenden er at det blir varmere.

Sommeren 2022 var også den varmeste som er målt, med temperaturer som endte på nær 8 grader, i motsetning til 4-5 grader tidligere.