Ifølge ny patentert teknologi kan fire av fem fugler unngå å bli drept av vindmøller.

Det er gemini.no som omtaler teknologien, der norske forskere ved SINTEF har initiert et prosjekt med mål om å redusere fugledødeligheten ved vindturbiner. I stedet for tradisjonelle metoder som lydsignaler, lys, maling av rotorblader og raske stopp, har forskerne Paula B. Garcia Rosa og John Olav Tande utviklet et konsept der vindturbinene tilpasser rotorbladenes hastighet for å unngå kollisjoner med fugler.

Den grunnleggende mekanismen bak konseptet er at kameraer og fugleradarer, montert på vindturbinen, oppdager fugler som nærmer seg. Dette oppdages minst fem sekunder eller når fuglen er 100-200 meter unna. Det vil gi tilstrekkelig med tid til å forhindre en potensiell kollisjon med rotorbladene.

Paula B. Garcia Rosa, forsker ved SINTEF, forklarer at et dataprogram brukes til å beregne fuglens forventede flyrute. Dette programmet sender styringssignaler som utfører små justeringer i rotasjonshastigheten når det er fare for kollisjon. Justeringene oppnås ved å endre generatormomentet og vridningen på rotorbladene.

Hittil har forskerne kun gjennomført numeriske simuleringer for å vurdere effektiviteten av dette konseptet. Resultatene fra simuleringene indikerer imidlertid et lovende potensial, med en mulig reduksjon på opptil 80 prosent i kollisjoner med rotorbladene.

Dette prosjektet representerer et viktig skritt i retning av å minimere miljøpåvirkningen av vindkraftanlegg og beskytte fuglelivet i deres nærhet. Videre forskning og testing vil være nødvendig for å validere denne metoden og vurdere den praktiske anvendbarheten.