Representanter fra næringen og forvaltningen mener at systemet for beredskap i reindriften fungerer godt.