Det er bekreftet et utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i et kommersielt fjørfeanlegg.