Valgte kontroversiell nedskyting av villrein etter skrantesyke.