Til sammen har 2.375 personer søkt om å delta på villreinjakt. Det melder landbruks- og matdepartementet, som opplyse at søknadene […]