En rapport viser at det er lite rester av plantevern i næringsmidler.