En rapport viser at det er lite rester av plantevern i næringsmidler.

Det er gjort færre funn av rester av plantevernmidler i mat som er dyrket i Norge enn i produkter fra andre land. For norske produkter var 68 prosent av prøvene uten funn av plantevernmiddelrester, mens 35 prosent av prøver fra EU/EØS og 30 prosent av prøver fra tredjeland var uten funn av plantevernmiddelrester.

Det var ingen funn av rester av plantevernmidler over grenseverdi i norske produkter, viser en pressemelding fra regjeringen.