Mengden avfall fra husholdningene har ikke vært så lav siden 2010.

I 2022 kastet hver av oss 10 prosent mindre søppel enn året før. Det er det laveste som er registrert siden 2010, melder SSB.

Totalt kastet vi 2.124.000 tonn avfall hjemme og på gjenvinningsstasjonen i 2022.

– Den totale avfallsmengden fra husholdningene fortsetter å synke, med unntak av koronaårene. I 2022 kastet vi den laveste mengden avfall siden 2010, selv om forbruket i husholdningene økte, sier seniorrådgiver Manju Chaudhary i SSB.

Figuren viser mengdene husholdningsavfall fra 2006 til 2022, og hvordan avfallet har blitt behandlet.

Økning i materialgjenvinning

Det er flere gode nyheter om husholdningsavfallet, i følge SSB. Graden av materialgjenvinning har økt også dette året. 44 prosent av husholdningsavfallet blir sendt til materialgjenvinning. Dette inkluderer også avfall sendt til biogassproduksjon og kompostering. 52 prosent går til forbrenning, mens de resterende fire prosentene går til deponi og annen behandling.

SSBs tall viser hvor mye avfall som ble levert til materialgjenvinning – ikke hvor mye som faktisk ble gjenvunnet. Disse tallene stemmer ikke alltid overens.

Klarte ikke målet

– Vi har sett en økende grad av materialgjenvinning for husholdningsavfallet siden 2015, sier seniorrådgiver Manju Chaudhary.

EU har flere mål når det kommer til materialgjenvinning. Norge nådde ikke målet om 50 prosent materialgjenvinning for husholdningsavfall innen 2020. Målet for materialgjenvinning for 2025 er at 55 prosent av «Municipal Waste» blir brukt til materialgjenvinning og gjenbruk. Norte er fortsatt et godt stykke unna å nå dette for husholdningsavfallet.

Nedgang for alle typer avfall

Restavfall er den avfallstypen vi kaster mest av i husholdningene. I 2022 utgjorde restavfall 41 prosent av avfallet vårt. Deretter kaster vi mest treavfall, papp og matavfall, som alle ligger på rundt 10 prosent.