Nådde ikke målet om 50 prosent materialgjenvinning.