Det skal skytes flere ulver enn det som finnes i landet.