Norges kvoter på felling av ulv er for høy. Det mener Naturvernforbundet.

Ifølge en artikkel på organisasjonens hjemmesider ligger antall ulver som rovviltnemndene har gitt tillatelse til å felle, over antall ulver som finnes i Norge.

– Jaktkvotene er altfor høye. Ulven hører hjemme i norsk natur, og vi kan ikke skyte flere ulver enn det som er registrert i Norge, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Inntil 57 ulver kan bli slutt fram til 31. mai 2023. Det er altså flere ulver enn det man kjenner til i Norge. Derfor har Naturvernforbundet pålagt saken til Klima- og miljødepartementet.

– Hvis kvotene ikke endres, vil det ramme e norske ulvene hardt. Ulven er kritisk truet, og Norge er har forpliktet seg til å ta vare på bestanden, både gjennom eget lovverk og Bern-konvensjonen, sier Gulowsen.

Organisasjonen er forundret over at nemndene kan anbefale å skyte 57 ulver, når bestanden er på mellom cirka 30 ulver.

– Den samlede belastningen blir altfor stor når 57 dyr av en kjent helnorsk bestand på 30-31 ulver vedtas skutt, heter det fra organisasjonen.