Norges miljøvernforbund krever en statlig finansiert gjeterordning over hele landet, men bør ikke omfatte ansatte i landbruket.