Norsk elbilforening krever kraftinnsats for å elektrifisere tungtransporten.

Norsk elbilforening har presentert en rapport som krever økt innsats for å elektrifisere transportsektoren i Norge, spesielt innen tungtransport. Foreningen mener at Norge har potensialet og teknologien til å gjøre betydelige utslippskutt i denne sektoren.

Hovedpoeng i rapporten

Christina Bu i Norsk elbilforening understreker at sommerens klimaforhold har minnet oss om alvoret i klimakrisen vi står i. Foreningen fremhever i rapporten «Neste kapittel for norsk elbilsuksess: Nå er det vare- og lastebilenes tur» flere grunner til deres utålmodighet:

 1. Norge er langt fra klimamålene: Landet er langt unna å nå egne mål for klimagassutslipp, og transportsektoren har stort potensiale for utslippskutt.
 2. Erfaring fra personbilparken: Norge har kunnskap og erfaring fra elektrifisering av personbilparken og kan bruke dette når vi nå skal bygge et ladenettverk for tyngre kjøretøy.
 3. Teknologisk utvikling: Det har skjedd en enorm utvikling i teknologien siden klimamålene ble vedtatt for seks år siden. Det er nå mulig å elektrifisere størsteparten av kjøretøyparken.
 4. Nye mål for varebiler og lastebiler: Om tre og et halvt år bør alle nye varebiler og halvparten av lastebilene være elektriske.

Forslag til virkemidler

Elbilforeningen kommer med en rekke forslag for å akselerere elektrifiseringen:

 • Nasjonalt bompengefritak for både varebiler og lastebiler som er elektriske.
 • Både elektriske varebiler og lastebiler må ha full tilgang til kollektivfeltet.
 • Miljøkravene i offentlige anskaffelser må skjerpes.
 • Kommuner bør kunne opprette nullutslippssoner for å fremme overgang til utslippsfri varelevering.
 • Støtteordningen for depotlading må styrkes med økt støtte og mer forutsigbarhet.
 • Enovas støtteordninger må bygge opp under vedtatte klimamål.
 • Det bør innføres miljødifferensiert, kilometerbasert veiprising for alle tunge kjøretøy i Norge så raskt som mulig.

Mål for fremtiden

Rapporten foreslår konkrete mål for fremtiden, inkludert at alle nye tyngre varebiler skal være nullutslipp i 2027 og alle nye lastebiler i 2030. Disse målene er i tråd med det Miljødirektoratet foreslo i juni.

Neste fase

Norsk elbilforening viser til Norges suksess med elbilpolitikken og mener denne må videreføres for å lede an i neste fase av klimakutt innen veitransporten. Med de foreslåtte virkemidlene og økt fokus på tungtransporten kan Norge potensielt gjøre betydelige framskritt i kampen mot klimaendringene, melder foreningen.