Krever økt innsats for å elektrifisere transportsektoren i Norge, spesielt innen tungtransport.