Presset på hekkeområder både i og utenfor sjøfuglreservat har økt betraktelig.