Rederorganisasjonen «Fiskebåt» mener at regjeringens klimapolitikk er en trussel mot fiskerinæringen. – Fiskebåt hadde håpet at regjeringen ville fjerne konkurranseulempene […]