I deler av Innlandet fylke vil det bli enda vanskeligere å produsere kunstig snø.