Fyllitt fra Rogaland kan lekke ut tungmetaller som kobber, sink, og nikkel i giftige konsentrasjoner, noe som kan være skadelig for miljøet.

Dette ble oppdaget da det ble gjort en analyse av tungmetaller i anleggsvannet ved etableringen av en ny adkomstvei til sykehuset i Stavanger, melder Statsforvalteren i Rogaland.

Det er nå viktig å undersøke områdene som kan være problematiske for å unngå skade på miljøet og håndtere massene riktig. Fyllitt er en sulfidrik bergart som lett forvitrer i kontakt med vann og oksygen, noe som kan føre til dannelse av svovelsyre og en lav pH som mobiliserer elementer i bergarten.

Dette kan være spesielt utfordrende å avgrense da fyllitt kan være heterogen over relativt små områder.

Fyllitt er en svakt metamorf bergart med millimeter- til centimetertykke flak. Det består av lagvise mineraler med kvarts og glimmer som hovedmaterialer, og kan inneholde feltspat, kloritt, pyritt, grafitt og karbonat.

Fyllitt kan være rustrød, grønn, grå eller nesten svart, vanligvis grønnlig eller grålig, med mørkere farge dersom det har et høyt innhold av grafitt, ifølge Wikipedia.