Etter at BT-kommentator Stig Arild Pettersen røpet manglende skyteferdigheter tidligere denne måneden, oppfordrer vi til økt ansvarlighet blant jegere.

Dette er en Leder, og Fauna.no står ansvarlig for innholdet.

«Skal du bli god, må du øve jevnt og trutt», skriver John Glenn Robertsen i et innlegg publisert 13. september i Bergens Tidende. Robertsen, som er en ivrig jeger, stiller spørsmål ved de skyteferdighetene som flere jegere viser før de går ut i naturen for å jakte. Dette følger en debatt der blyhagl-forbudet har vært i fokus.

Skadeskyting – en uakseptabel risiko

Et viktig poeng i Robertsen innlegg var Pettersens svake treffprosent på skytebanen. Med under 30 prosent treff er risikoen for skadeskyting høy, noe som er uakseptabelt, mener Robertsen. Han peker på at øvelse er avgjørende for å være en kompetent jeger og redusere risikoen for unødvendig lidelse for dyrene.

Myndigheter må sette krav

Selv om myndighetene ikke forbyr jakt på grunn av skadeskyting, kan det være på tide å vurdere strengere kvalifikasjonskrav for jaktlisenser. For øyeblikket kreves det ingen periodiske tester av jegernes ferdigheter, noe som kan lede til situasjoner der uerfarne eller dårlig forberedte jegere deltar i jakt.

Nylig opplevde Tingvoll kommune en skandale der ei gaupe ble skutt på om kvelden, og der fellingslederen traff for lavt. Resultatet var skadeskyting, samt at de fant både blod og bein fra gaupa der den ble påskutt. Er det på tide med sertifisering av jegere som på lovlig vis skal felle sårbare og truede rovdyr. Svaret er ja! Det er for mye skadeskyting generelt, også på rovdyr.

Blyhagl-forbudet – et steg i riktig retning

Tilbake til blyhaglforbudet. Mens Robertsen uttrykker skepsis til Pettersens beskrivelse av rypejegere som sutrer over blyhagl-forbudet, er han hjertens enig i at bly ikke hører hjemme i naturen. Dette forbudet er en god begynnelse, men mer fokus må rettes mot jegernes ferdigheter og ansvarlighet.

Til det er vår kommentar at en nærmest unisont jegerkorps ropte på bly, da Norge først forbød blyhagl, men så gjeninnførte blyhagl for å blidgjøre jegerlobbyen. Nye EU-regler har imidlertid resultert i nytt forbud mot blyhagl. Kan Norges- jeger- og fiskerforbund opplyse hvor mye bly medlemmene har lagt igjen i norsk natur? Tar dere utfordringen er e-postadressen fauna@fauna.no.

Opplæring og øvelse er nøkkelen

For å øke treffprosenten og redusere risikoen for skadeskyting, bør det legges større vekt på kontinuerlig opplæring og øvelse for jegere. «Uansvarlige jegere skyter altfor lite før jakt, og våpenet står gjerne innelåst i flere måneder mellom hver gang», skriver Robertsen.

Bedre ferdigheter

Det er på tide å sette fokus på ferdighetsnivået blant norske jegere. Økt ansvarlighet er nødvendig for å sikre en etisk og bærekraftig jakttradisjon i Norge. Ethvert skritt i retning av økt kompetanse og ansvarlighet er et skritt i riktig retning.

Når det er sagt, bør det også gjøres noe med ferdighetene for jegere som får lisens for lovlig å skyte sårbare og truede rovdyr i Norge. Rovdyrjakt bør ikke være en folkesport for misfornøyde samfunnsborgere, men kun være for det ypperste vi har av jegere i landet. En landsomfattende sertifisering er på sin plass.