Er det på tide å sette strengere krav til jegere i Norge.