Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) jakter på syke individer blant oppdrettslaksen som rømte fra Aller Aqua sitt anlegg «Flotneset» i Vadheimsfjorden.

Ifølge en pressemelding fra NJFF er rømt oppdrettslaks er en av de største truslene mot den atlantiske villaksen, som nylig er oppført på den norske rødlista. 40.000 oppdrettslaks rømte fra Aller Aqua sitt anlegg, ifølge NJFF.

– Slike rømminger må bare ikke skje, likevel skjer det gang på gang. Ekstra ille er det at den rømte fisken er smittet med den alvorlige fiskesykdommen Pancreas Decease (PD). PD kan smitte til villaksen i ferskvann, og utgjør derfor en trussel mot de lokale stammene siden et stort antall rømt fisk nå går opp i elvene for å gyte, sier Alv Arne Lyse, prosjektleder for villaks i NJFF.

Organiserer innsamling

Nå organiserer NJFF Sogn og Fjordane innsamling av prøver fra den rømte oppdrettslaksen for å finne ut av omfanget av sykdommen.

Reidun Solberg Seim, NJFF Sogn og Fjordane

– Vi oppfordrer alle som fanger rømt oppdrettslaks om å ta ut hjerte og gjeller, og fryse disse ned. Ta kontakt med oss så organiserer vi logistikken med å få sendt disse til Universitetet i Bergen, sier Reidun Solberg Seim i NJFF Sogn og Fjordane.

Universitetet i Bergen driver forsking på fiskehelse, og er svært interessert i å analysere prøvene. Professor Arne Nylund står klar til å ta dem imot. På den måten får man kartlagt omfanget av en potensiell smittespredning.

– Det er klart det er forskjell på om 10 prosent eller 60 prosent av oppdrettslaksen faktisk bærer sykdommen med seg, sier Lyse i NJFF. Hun mener det er viktig å få dokumentert risikoen som villaksen eventuelt står for.

Mange trusler

Hun opplyser at oppdrettslaks er en trussel mot villaksen på flere måter. Lakselus er den mest kjente, men også spredning av sykdommer kan slå ut bestander av villaksen. I tillegg blander gener fra rømt oppdrettslaks seg med villaksen og svekker disse.

Oppdrettslaksen som rømte fra anlegget i Vadheimsfjorden er gyteklar og søker seg allerede oppover i elvene i Sognefjorden. Samtidig kommer villaksen tilbake til sine fødeelver i samme hensikt. Dette fører til genetisk svekkelse av den stedegne villaksstammen, mener hun.

– Vi er vanvittig imponerte over den innsatsen både lokale og tilreisende legger ned for å fange inn så mange rømt oppdrettslaks som mulig, sier Solberg Seim.