Rogaland fylkeskommune har nå godkjent forvaltningsplanene for flere statlig sikrede friluftsområder i Gjesdal kommune, som forvaltes av Jæren Friluftsråd. Kart: Statens vegvesen.