Norge har blitt med i et internasjonalt samarbeid for agroøkologi, en modell for hvordan et land bør føre sin landbrukspolitikk.

Dette samarbeidet er en følge av FNs toppmøte om matsystemer som ble holdt i høsten 2021.

Agroøkologi legger vekt på å ivareta dyrehelse, jordhelse, kulturlandskapsverdier og biodiversitet. Man søker å finne løsninger som gir gode resultater for både bøndene og naturen.

Norge har allerede mange av prinsippene i agroøkologi i sin egen landbrukspolitikk, og landet har også fokus på multifunksjonelt jordbruk og matsikkerhet i utviklingssamarbeid.

– Vi har tro på å spille på lag med både bøndene og naturen for å bekjempe sult og å oppnå bærekrafts målene, og det er nettopp dette agroøkologi handler om. Derfor er det viktig at Norge deltar i koalisjonen som skal vise vei fremover for landbruket også internasjonalt, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Landbruks- og matminister Sandra Borch, Senterpartiet. Foto: Torbjørn Sandberg