– Vi i Naturvernforbundet mener at ingen ulv bør felles i ulvesona i år, etter svært intensiv jakt i fjor.

– Et vedtak om ingen jakt i ulvesona ville også vært i tråd med rovviltforlikets bestandsmål, påpeker leder Truls Gulowsen.

Naturvernforbundet er svært kritisk til regjeringens vedtak om felling av tre grenseflokker. Fellingen vil redusere norsk ulvebestanden i ulvesona med over en tredjedel, fra 8 til 5 små flokker, inkludert grenserevir.

De mener at vedtaket gjør at Norges ulvebestand enda et år presses ned mot rovdyrforlikets absolutte minimumsnivå, noe som er kritisk for en allerede minimal og sterkt innavlet ulvebestand.

Naturvernforbundet er samtidig glade for at rovviltnemdenes forslag om å la den viktige og veletablerte Mangen-flokken få leve.

Totalt antall påviste ulver inne i ulvesona inkludert norsk-svenske grenseflokker på 52-62 ulver og tilsammen 8 ynglinger i 2022. Nå skal 16-21 av disse skytes, slik at kun 36-41 ulv vil være igjen i live fordelt på fem små flokker.

– Med dette vedtaket legger Regjeringen opp til å skyte over en tredjedel av ulvebestanden i ulvesonen. Det er helt meningsløst, avslutter Gulowsen.