I løpet av jaktåret 2022/23 ble totalt 20 ulver felt i Norge. Det er en nedgang på 18 ulver sammenlignet med forrige jaktår.

Av de 20 ulvene ble 12 ulver skutt under lisensjakt som fant sted i løpet av vinteren.

Statistikken over avgang av store rovdyr avslører at det ble gitt tillatelse til å felle 47 ulver. Dette antallet inkluderer de 12 ulvene som ble skutt under lisensjakt. I tillegg til dette ble 7 ulver felt på grunn av skadedyrproblemer, og 1 ulv ble påkjørt av en bil i løpet av jaktåret 2022/23. Det melder Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til ulvene ble det felt tre bjørner mer enn året før. Totalt 14 bjørner ble registrert avgang i løpet av jaktåret 2022/23. Av disse ble 3 bjørner felt under lisensjakt, 7 ble felt som skadefelling, og 4 ble felt i nødverge. Tillatelsen for bjørnejakt var på 9 dyr, samme som året før.

Når det gjelder jerver, ble det registrert en nedgang i antall felte dyr i jaktåret 2022/23. Totalt ble 91 jerver felt, en nedgang på 18 fra forrige jaktår. Av disse ble 53 jerver skutt under lisensfelling, noe som er 7 færre enn året før. Videre ble 35 dyr felt som skadefelling, 2 jerver omkom av andre årsaker, og 1 dyr ble felt ulovlig. Tillatelsen for lisensjakt på jerver var på 151 dyr i løpet av jaktåret 2022/23.

Fellingskvoten for gauper ble også redusert i det aktuelle jaktåret. Totalt var det tillatt å felle 51 gauper, en nedgang på 23 dyr sammenlignet med forrige jaktår. Av kvoten ble 36 gauper skutt, noe som utgjør 26 færre dyr sammenlignet med året før. I tillegg til dette ble 11 gauper skutt som skadefelling, 9 ble påkjørt av bil og tog, og 7 omkom av andre årsaker.

Denne nedgangen i antall felte rovdyr kan delvis tilskrives en økt oppmerksomhet på vern og bevaring av disse dyrene. Debatten om vern av rovdyr har vært intens de siste årene, og det ser ut til at tiltakene som er iverksatt for å begrense jakten har hatt en positiv