Norsk institutt for naturforskning (NINA) har fått godkjent feltforsøk på villsvin i Norge.