Men også andre positive virkninger av grønne lunger i bymiljøene.