Denne arten er ny for Norge, men det ble ikke kjent før det hadde gått 12 år.

Ifølge Birdlife Norge er det et 12 år gammelt bilde som avslører den nye arten for landet. I 2009 ble arten avskrevet som en unglunde eller at det var snakk om uvanlig farge hos fuglen.

Etter en ny granskning av fotografier slår Tomas Aarvak i LRSK Finnmark fast at det er hornugle som er sett på det aktuelle bildet.

Birdlife melder at hornlunde er ganske lik den hjemlige lunda. Hornlunde har imidlertid mer gult og rødt nebb, mens den vanlige lunda på norskekysten har blått og rødt nebb.