Norges naturvernforbund krever at det innføres full stans i hogst av gamle naturskoger.

Over hele landet blir gamle naturskoger hogd uten at naturverdiene er skikkelig registrert. Etter nye avsløringer fra NRK roper Naturvernforbundet varsko om ødeleggelser av unike gammelskoger.

– Vi krever nå full stans i hogsten i gamle naturskoger som et strakstiltak for å redde norsk skognatur. Hvis ikke noe gjøres, frykter vi at det som er igjen av verdifulle gammelskoger blir hogd i stykker, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Bryter samfunnets tillit

– Skogbruket har fått samfunnets tillit til selv å forvalte skogene. Denne tilliten er grovt misbrukt, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet vil ha offentlig naturforvaltning for skogbruk, med søknadsplikt for hogst og registrering av skogens naturverdier. De frykter at gamle naturskoger vil gå tapt på grunn av mangelfulle registreringer og skadelig flatehogst og granplanting.

Naturvernforbundet mener at hogst av gammelskoger pågår uten å ta hensyn til umistelige naturverdier, og har bedt om innsyn i Miljøregistrering i skog (MiS) uten å få dokumenter. Loven krever at aktørene skal kunne dokumentere og gi innsyn i sin virksomhet.

– Mangelen på troverdige registreringer gjør at skogbruket ikke vet hva de gjør eller hvilken skade de forvolder på skognaturen og miljøet for øvrig. Det er åpenbart at vi trenger mer kontroll med hvordan norsk skogbruk drives, sier Gulowsen.