Skogbruket har misbrukt samfunnets tillit, ifølge Naturvernforbundet.