Under BirdLife Østfolds årlige førjulsmøte i Dunkejongården i Fredrikstad ble Fuglevernprisen 2022 tildelt fiskeørnprosjektet i Østfold.

Fuglevernprisen er en hederspris som deles ut årlig av BirdLife Norges sentralstyre til et prosjekt, lokallag eller fylkesavdeling som har gjort seg særlig bemerket innen fuglevern.

Prosjektet i Østfold, som er et samarbeid mellom BirdLife Norge avdeling Østfold og Høgskolen i Østfold, startet i 2007 og har som mål å kartlegge fiskeørnbestanden i Østfold.

Man har undersøkt miljøgifter i egg og fjær, sett på hvordan valg av vann for næringssøk påvirker innholdet av miljøgifter i ungene og gjennomført studier av parforhold både på hekkeplass og i vinterkvarterene.

Fugler har også blitt utstyrt med satellittsendere for å avdekke valg av fiskevann for voksne fugler, utskifting av partnere og trekkforhold for fuglene. Prosjektet har bygget et stort antall kunstige reir for arten, noe som har bidratt til å forbedre situasjonen for fiskeørna betydelig.