Regjeringen kan forvente seg søknader fra to nordlandskommuner som vi ha unnta fra miljølovene.

Naturvernforbundet mener det er «absurd», og viser til krav fra industrikommunene Narvik og Rana. Der skal spørsmålet om å bli frikommune opp til politisk behandling.

– Vi har en helt unik mulighet med de aktørene som har meldt sin ankomst til Narvik. Da kan raskere saksbehandling på en rekke ting være helt nødvendig, sier assisterende rådmann i Narvik kommune Lars Normann Andersen til NRK.

https://www.nrk.no/nordland/industrikommuner-ber-regjeringen-om-a-fa-unnga-lovverk-1.16109453

NRK skriver at begge stedene ønsker å bli grønn industrihovedstad i landet. Hensikten er at politikerne skal få bestemme mer, og vil som frikommune være fritatt fra forskrifter og lover på noen områder. De krever å ha siste ordet når det gjelderinnsigsler som kommer inn ifølge bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

– Alle vil ha mulighet til å fortsatt gi sine innsigelser, men siste ord skal ligge hos lokalpolitikerne og ikke hos statlige myndigheter, sier Normann Andersen til NRK.

Det betyr at kommunene, om de blir frikommune, fritt kan bestemme hvilke deler av miljølovgivningen de skal ta hensyn til eller ikke i behandlingen av politiske saker.

Til NRK sier nestleder Pernille Bonnevie Hansen i Naturvernforbundet at ordningen kan gå ut over naturen og innbyggerne.

– Vi er en landsdekkende organisasjon som bruker tiden vår på nettopp å skrive innsigelser og følge prosesser for at planene til kommunene skal bli best for naturen, sier hun og bruker uttrykket «absurd» om situasjonen.