Det arktiske universitetet i Tromsø markerer seg som en global leder.