Den utrydningstruede fjellreven blir fortrengt av rødrev i fjellet. Årsaken er at flere rødrever trekker til fjellet for å spise søppel langs veiene.

Det skriver Gemini, som har snakket med forsker Lars Rød-Eriksen.

– Flere hytter, mer turisme og økt bilkjøring innebærer mer søppel og flere påkjørsler av dyr. For rødreven, kråka og andre åtseletere betyr det mer fristende mat, sier forskeren.

Han har i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU studert hvordan dyrelivet på veistrekninger på fjellet påvirkes. Data er samlet inn fra Dovre, Saltfjellet og Hardangervidda.

– Vi ser at rødreven bruker veien både for å finne mat og for å forflytte seg. Særlig vinterstid er det lettere å bruke veien enn å ferdes i terrenget. Ut fra sporing i snø og kamerafeller har vi dokumentert at tettheten av rødrev øker jo nærmere veien du kommer. Jo mer søppel og matrester det er tilgang på, desto flere rødrev finnes det der.

Han opplyser at tendensen for fjellrev er motsatt: – Mye søppel betyr lite fjellrev. Vi ser at fjellreven ikke har noen tendens til å oppholde seg nær veien. Det skyldes nok ikke at fjellreven ikke er tiltrukket av veien, men at rødrevens tilstedeværelse gjør at den holder seg unna, sier forskeren til Gemini.