Vi trenger flere rovdyr for å få balanse i naturen.