Jæren tingrett har dømt en person til 25 dagers ubetinget fengsel for å ha skutt en vandrefalk ved Orrevannet på Jæren i Rogaland. Vandrefalken er totalfredet, og dermed ulovlig å jakte på.

Mannen ble også fradømt retten til å utøve og delta i jakt og fangst i tre år, fikk inndratt våpenet sitt og ble dømt til å betale saksomkostninger på 2 000 kroner etter det som skjedde i august i 2014. To oppsynsmenn fra Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), var vitne til hendelsen og anmeldte forholdet.

Alvorlig miljøkriminalitet

– Vi vurderer slike tilfeller som alvorlig miljøkriminalitet. Sannsynligheten for å bli tatt for jakt på fredete arter er liten, og derfor er den allmennpreventive effekten viktig, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

For en del år siden var vandrefalken direkte truet av utryddelse, men bestanden har økt de siste årene. Vandrefalken som ble skutt var en frisk ungfugl som kunne ha bidratt til å styrke bestanden ytterligere, melder Miljødirektoratet.

– Vandrefalker er en av flere rovfugler som har vært populære samlerobjekter, eller er blitt oppfattet som en konkurrent til jaktbart vilt. Det er en av årsakene til at flere arter av rovfugl har slitt med lave bestander, sier Prestrud.

Observerte med telelinser

Tiltalte forklarte at han var på jakt etter gjess. Den aktuelle morgenen var to oppsynsmenn fra SNO på stedet og observerte jegerne i området gjennom kraftige telelinser. De befant seg cirka 600 meter fra tiltaltes jaktpost. Tiltalte og oppsynsmennene har en vidt forskjellig oppfatning av hva som skjedde.

Tiltalte forklarte at han hadde skutt etter en kråke, som han etter hvert konkluderte med at hadde falt ned i verneområdet. Oppsynsmennene forklarte at tiltalte plukket opp noe som lå på bakken, og at de tydelig kunne se at han bar en lys spraglete fugl med store gule føtter. Mest sannsynlig var det en ikke jaktbar rovfugl.

Fant falken under stein

Dagen etter fant oppsynsmennene en vandrefalk ved posten tiltalte hadde jaktet fra. Fuglen lå skjult under en stein. Tekniske undersøkelser av en tomhylse som ble funnet på stedet, viser at den med all sannsynlighet er avfyrt fra tiltaltes hagle.

Retten fant det bevist ut over enhver rimelig tvil at tiltalte skjøt og drepte vandrefalken. Fristen for å anke dommen er ikke utløpt.